Kontakt

Siedziba

Zakład Prefabrykacji Betonu A. Szwan i wspólnicy s.j
ul. Wilsona 32
44-190 Knurów
tel/fax. 32 236 16 91
tel. 32 236 90 04
tel. kom 504 096 516
www.zpb.com.pl
Dział sprzedaży mail: zpb@zpb.com.pl

Godziny Otwarcia

pon-pt 7:00-16:00

Sobota  8:00-13:00

29.03.2024 Piątek czynne od 7-15
Wielka Sobota  30.03.2024 Nieczynne
 


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Prefabrykacji Betonu   z siedzibą w Knurowie pod adresem ul. Wilsona 32 10 44-190 Knurów
2) kontakt z Administratorem danych – zpb@zpb.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.