Montaż Obrzeży Chodnikowych

Instrukcja montażu Obrzeży i krawężników
Obrzeża i krawężniki zawsze zakładamy przed ułożeniem kostki brukowej. Krawężniki i obrzeża obsadza my
w fundamencie suchego betonu o grubości co najmniej 10 cm, dobijając obrzeża do siebie zostawiamy luz pomiędzy nimi od 2-3 mm,

dodatkowo powinny być zabezpieczone tylną solidną podporą z suchego betonu o grubości co najmniej 10 cm, również z przodu wykonujemy podporę, ale niższą niż z tyłu.Jeżeli obrzeża zakładane są wyżej niż kostka
to jego faza (skos) powinna być skierowana
do wewnątrz tak jak przedstawia rysunek.
Jeżeli obrzeża zakładane są na równi z
kostką to jego faza (skos) powinna być
skierowana na zewnątrz. A kostka powinna
być ułożona co najmniej 5 mm wyżej niż obrzeże.